top of page
Ocean

שותפות השקעות ערך

קאי קפיטל היא שותפות השקעות פרטית, המשקיעה במניות של חברות ציבוריות הנסחרות בשווקים מפותחים: ארה"ב, מערב אירופה וישראל. השותפות פועלת באסטרטגיית השקעות ערך, ומשקיעה על בסיס מחקר פונדמנטלי מעמיק במיוחד של כל חברה, תוך התמקדות בתעשיות ובחברות בהן לצוות הקרן ערך מוסף משמעותי.

 

מטרת השותפות להשיא תשואה אבסולוטית גבוהה בטווח הזמן הארוך.

Anchor 1

מחקר מולטידיסיפלינרי

לצד המומחיות הפיננסית, לצוות הקרן ניסיון נרחב גם  בהנדסה, יזמות וניהול, ניסיון המאפשר בחינת ההשקעות מנקודות מבט שמקורן בדיסיפלינות השונות, דבר המייצר ערך מוסף משמעותי לתהליך המחקר.

קרן גלובלית

קאי מתמחה בהשקעה בשווקי המניות בחו"ל, כך שלרשותה מגוון עצום של חברות (לעומת השוק הקטן בישראל) לבחור מתוכן את הזדמנויות ההשקעה הטובות ביותר.

מתודולוגיה יסודית

לכל אחת מהשקעות הקרן מוקדשות מאות שעות מחקר, המבוצע על בסיס מתודולוגיה סדורה שפותחה בקרן, הכוללת מעל 150 פרמטרים איכותיים וכמותיים הנבחנים ביחס לכל חברה.

זהות אינטרסים 

חלק משמעותי מהונם האישי של השותפים המנהלים מושקע בקרן, כך שקיימת זהות אינטרסים מלאה בין מנהלי הקרן למשקיעים.

יתרונות יחודיים

מי אנחנו

bottom of page